Kúzelník Wolfkúzelnícke predstavenia

Fakturačné údaje

Pegas Magic s.r.o.
Brezová 2362/29
05201 Spišská Nová Ves

IČO: 44139322
DIČ: 2022595091

Nie som platca DPH.

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 3444819002/5600
IBAN: SK59 5600 0000 0034 4481 9002
SWIFT: KOMSK2X

Chcem overiť termín
0908 457 384